Griefing og annet misbruk

Hærverk (eller "griefing") på serveren tolereres ikke. Det er sperret for all bruk av TNT, og kun operatører kan plassere vann og lava. Alle spillere anbefales på det sterkeste å beskytte det de bygger med kommandoen /region. Bruk kommandoen /help region hvis du er usikker, eller spør en Op om hjelp. Du kan også lese mer om regioner her.

Vi kjører både regelmessig backup, Logblock og en rekke andre verktøy for å logge, spore og gjenopprette skader og den som står bak blir automatisk sperret ute fra serveren. Alle blir tatt.

Det gis ingen advarsel. Vår server, våre regler.