Operatørstatus

Operatørstatus, eller "Op" gis kun av administratorer etter anbefaling fra andre spillere og operatører. Den viktigste jobben til en Op er å sørge for et fredelig og konstruktivt miljø på serveren.

Spillere som ikke klarer å forholde seg til enkle regler og beskjeder blir kort og greit permbannet fra serveren.

Dersom du ønsker å anbefale en spiller som Operatør bruker du kommandoen /vote op NAVN yes mens du er inne på serveren. For mer informasjon kan du bruke kommandoen /help vote.

Alle anbefalinger behandles strengt konfidensielt. Det betyr at vi aldri vil svare på spørsmå som "hvor mange anbefalinger har jeg?", "har N anbefalt meg?" eller "hvem anbefalte N?".

Ingen får operatørstatus på grunnlag av "søknad", så ikke send inn slike. Seriøst. De blir ikke engang lest.